Lần đầu tiên tiết lộ: 50 năm giữ gìn thi hài BÁC HỒ! (1969 – 2019)

Kể từ khi Bác qua đời đến nay đã có 6 lần thi hài của Người được di chuyển để đáp ứng yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đó là những câu chuyện mà ít ai được biết trong suốt 50 năm qua, xung quanh việc gìn giữ lâu dài và bảo vệ an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Pháp luân công – thứ binh pháp ti tiện nhất, dùng để gây loạn thiên hạ

Hiện nay ở Việt Nam, Pháp Luân công không được thừa nhận chính thức là một tôn giáo, tín ngưỡng hay một môn thể dục, thể thao. Có điều, Pháp Luân công hiện đang thu hút khoảng gần 1 triệu người Việt Nam gia với mục đích được nêu ra là để rèn luyện sức khỏe và trừ bệnh... kết quả bây giờ ở Bình Dương vừa phát hiện có 02 người do tu luyện sẽ hướng đến cảnh giới "Vạn độc bất xâm - Tâm vững như thạch - Kim cang bất hoại"... Hóa thành BÊ TÔNG. Không có búa với cọc sắt thì còn lâu mới gây được ảnh hưởng đến thân xác của họ.