Một số điều cần biết về Luật An ninh mạng của CH LB Đức và Luật An ninh mạng Việt Nam

Ở Việt Nam chả biết thế nào chứ bên Đức thì như thế này, khi login ngoài việc đồng ý các điều khoản của Facebook còn phải đồng ý chấp hành Luật về an ninh mạng của Đức chuyên về mạng xã hội, viết tắt là NetzDG.

Trong NetzDG khái niệm rõ ràng những điều gì bạn ĐƯỢC PHÉP chia sẻ hoặc viết trên Facebook, điều gì BỊ CẤM. Theo đó những điều bị cấm bao gồm (Luật NetzDG trích dẫn các hành vi theo bộ luật hình sự Đức):

Ảnh chụp từ màn hình facebook của một Việt Kiều sống ở Đức

– Điều 86: Phát tán tài liệu của các tổ chức phi chính phủ

– Điều 86a: Sử dụng phù hiệu hoặc biểu tượng các tổ chức trái với Hiến pháp.

– Điều 89a: Âm mưu sử dụng bạo lực lật đổ An ninh quốc gia.

– Điều 91: Hướng dẫn người khác sử dụng bạo lực đe dọa An ninh quốc gia.

– Điều 100a: Tội giả mạo thông tin gây ảnh hưởng đến an ninh đối ngoại.

– Điều 111: Công khai xúi dục hành vi phạm tội.

– Điều 126: Gây rối trật tự công cộng bằng đe dọa sử dụng hành vi phạm pháp.

– Điều 129 tới 129b: Hình thành các tổ chức tội phạm, khủng bố ở trong và ngoài nước; sưu tập về các tổ chức này.

– Điều 130: Tội xúc giục (bạo lực, hận thù).

– Điều 131: Diễn tả bạo lực (điều luật này nói về hành vi phân tán các văn hóa phẩm có nội dung bạo lực tàn bạo)

– Điều 140: Tội trả tiền và đồng thuận cho một tội danh hình sự.

– Điều 166: Tội nhục mạ tín ngưỡng, tôn giáo cũng như thế giới quan (tư tưởng).

– Điều 184b cùng với 184d: Phân phối, mua lại và sở hữu nội dung khiêu dâm của giới trẻ (184b) và Tạo nội dung khiêu dâm có sẵn bằng Radio hoặc phương tiện truyền thông; Truy xuất nội dung khiêu dâm trẻ em và thanh thiếu niên qua phương tiện truyền thông (184d).

– Điều 185, 186 và 187: Tội xúc phạm, Tội phỉ báng và Tội vu khống.

– Điều 201a: Xâm phạm các khu vực sinh sống cá nhân bằng cách chụp ảnh.

– Điều 241: Tội đe dọa.

– Điều 269: Tạo bằng chứng giả.

Và, tất cả những ai vi phạm Luật NetzDG đều “Không được biện minh” ! (quy định tại Điều 3 Chương 1: Vi Phạm)

*nguồn Luật NetzDG: https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html

*nguồn Luật Hình sự Đức: https://dejure.org/gesetze/StGB/1.html

Kết, khi đọc đến đây bạn cần hiểu rằng:

Ở Đức bạn đưa bất cứ cái gì lên mạng xã hội cũng nên cân nhắc. Bởi vì trên mạng cũng như ngoài đời, bạn đừng nghĩ viết gì cũng được, ít nhất là ở Đức như vậy.

CÒN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG Ở VIỆT NAM.

Luật An ninh mạng của Việt Nam tới ngày 01/01/2019 sẽ có hiệu lực thi hành, lúc đó Chính phủ Cộng sản Việt Nam sẽ có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các chế tài nhằm bảo vệ các quyền hợp pháp cơ bản của cá nhân (người Dân), cơ quan, tổ chức như luật NetzDG của Đức, ví dụ như:

– Điều 8 là nghiêm CẤM các hành vi…

“Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.”

– Điều 16. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bao gồm:

“Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân khác. Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác; Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán. Thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội.”

– Điều 17. Phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin thuộc bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng, bao gồm:

“Bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân; Cố ý xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi thông tin thuộc bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư được truyền đưa, lưu trữ trên không gian mạng; Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật được xây dựng, áp dụng để bảo vệ thông tin bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư; Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật; Cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại; Hành vi khác cố ý xâm phạm bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư.”

– Điều 18 Luật An ninh mạng Việt Nam quy định việc CẤM các hành vi:

“Chiếm đoạt tài sản (bằng thủ đoạn qua mạng); tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet; trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên nền Internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng; Giả mạo trang thông tin điện tử của cá nhân; làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của người khác; phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép các phương tiện thanh toán; Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.”

Trong khi đó, các quy định về bảo vệ thể chế chính trị ở Việt Nam chỉ vỏn vẻn nằm trong các “khoản” thuộc các điều trên và còn ít hơn về số lượng hành vi bị nghiêm cấm, ví dụ như:

– Điều 8: “Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”

– Điều 17: “Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức; Cố ý xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh được truyền đưa, lưu trữ trên không gian mạng; Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật được xây dựng, áp dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác; Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác trái quy định của pháp luật.

– Điều 16: Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc; Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân; Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự; gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.”

– Điều 18: “Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức.”

* Theo Luật An ning mạng Việt Nam (2018): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-an-ninh-mang-2018-351416.aspx

Như vậy, có thể thấy Luật An ninh mạng Việt Nam thiên về bảo vệ quyền lợi cho cá nhân, tổ chức (tư nhân) nhiều hơn là bảo vệ chế độ chính trị. Cũng theo đó, các vấn đề về đời tư, tác quyền, tài sản… của người Dân giờ đã được Luật hóa trên không gian mạng, bất kỳ ai đăng tải hình ảnh (kể cả hình nhà ở), tác quyền, thông tin đời tư mà không phải là hình ảnh có sẵn trên mạng (do chủ nhân đăng tải trước đó) hoặc được chủ đồng ý cho phép đều sẽ bị xử lý trước pháp luật (nếu có đơn kiện).

Trước đây những nhà cung cấp mạng xã hội (trong và ngoài nước) như Facebook, Google, Youtube đều mặc kệ những hành vi vi phạm đó bởi lẽ Việt Nam không có luật, mà nếu những nhà cung cấp này làm chặt thì chả thể khai thác thị trường béo bở ở Việt Nam về dữ liệu thông tin được. Giờ thì họ không thể nhắm mắt làm ngơ như trước đây nữa… Và sau ngày 01/01/2019, thì các nhà mạng nước ngoài khi cung cấp dịch vụ ở Việt Nam sẽ phải khai báo, đóng thuế đầy đủ chứ không phải mỗi năm trốn hàng ngàn tỉ (đồng) tiền thuế như trước.

Người Việt Nam cũng cần phải “chịu trách nhiệm” trong mọi lời nói, hành vi của bản thân trên không gian mạng như người Đức!

Từ Báo tinh hoa