“Thế lực thù địch” là ai?

Chúng ta thường nghe đến “Thế lực thù địch” chống phá nước ta, vậy “Thế lực thù địch”là ai, là tổ chức nào?

Căn cứ vào Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 và thực tiễn ở nước ta, tạm thời có thể nhận diện “thế lực thù địch” là những tổ chức, cá nhân có các hoạt động:

– Xâm hại hoặc đe dọa xâm hại “độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ” của Việt Nam; hoạt động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Tuyên truyền, xuyên tạc về chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Gây chia rẽ, kỳ thị giữa các dân tộc, tôn giáo…

Vậy có thể nói “Thế lực thù địch” không phải là những người công nhân tụ tập tham gia đình công, bãi công, không phải là những người có tiếng nói khác trong các vấn đề xã hội, vấn đề dân tộc, tôn giáo…, không phải là những người được chúng gọi là “dân oan” như những gì “thế lực thù địch” đang hàng ngày ra rả tuyên truyền.

“Thế lực thù địch” chính là bọn đang sống ký sinh vào những vấn đề còn tồn tại đó trong xã hội. Chúng là những kẻ lợi dụng nỗi đau của những người nông dân, công nhân chân chính đi đòi quyền lợi, những người thể hiện lòng yêu nước nhiệt thành… để trục lợi, gây bất ổn chính trị trong nước nhằm “rước giặc vào nhà” hòng “thay họ” cho thiên hạ.

Người dân cần tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc, tránh bị lôi kéo, kích động của thế lực thù địch
Người dân cần tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc, tránh bị lôi kéo, kích động của thế lực thù địch

“Thế lực thù địch” nếu có sao không điểm mặt, chỉ tên? Là vì quan điểm của Nhà nước, Đảng ta là đối tác và đối tượng luôn song hành, vậy thì việc điểm mặt chỉ tên có mặt không cần thiết có khi là bất lợi.

Tuy nhiên, Nhà nước, Đảng ta cũng đã nhiều lần thể hiện quan điểm, chẳng qua là bạn có đủ tỉnh táo để nhận ra, ví dụ như Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tuyên bố “Việt Nam không có tù nhân lương tâm”, tức là những tổ chức, cá nhân và những kẻ được tổ chức, cá nhân đó dựng lên cái gọi là “tù nhân lương tâm”, thì đó chính là “thế lức thù địch”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.