Sách lược ngoại giao khôn khéo với Trung Quốc của Cố TBT Lê Duẩn

Cố Tổng bí thư Lê Duẩn khi còn sống ông chưa hề có nhà riêng. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến cả sau này khi Bác Hồ mất thì Cố Tổng bí thư Lê Duẩn vẫn vận dụng được sách lược ngoại giao đúng đắn để nhận sự viện trợ của cả Liên Xô và Trung Quốc mà không hề bị lệ thuộc hay bị chi phối.

Năm 1979, Trung Quốc tấn công ta mặc dù sự việc này Cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã ngầm đoán ra từ những năm 1972 – 1975, Sau khi thống nhất đất nước năm 1975 ông vẫn tiếp tục duy trì lực lượng thường trực của Việt Nam hơn 1 triệu quân, Khi Trung Quốc tấn công ta Cố Tổng bí thư Lê Duẩn vẫn nhắc nhở cán bộ và chiến sĩ quân đội ta phải nhớ tới sự giúp đỡ của Trung Quốc trong những năm kháng chiến thống nhất đất nước, không được căm ghét đất nước Trung Quốc, Nhân dân Trung Quốc, chúng ta phải tìm mọi cách vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam – Trung Hoa.

Cố Tổng bí thư Lê Duẩn
Cố Tổng bí thư Lê Duẩn

Tôi xin trích lời nói nguyên văn của ông ngay sau khi Trung Quốc tấn công ta:

“Các đồng chí có thấy ai ở trong Đảng ta, nhân dân ta hoài nghi rằng ta sẽ thua Trung Quốc không? Không, không có ai cả, điều đó là tất nhiên rồi, nhưng chúng ta vẫn phải duy trì những quan hệ thân hữu của mình, chúng ta không muốn sự hằn thù dân tộc, chúng ta không có thứ tình cảm như vậy, dù chính họ là người đã đánh ta, tôi sẽ tiếp tục nhắc lại rằng: Dù quan hệ Việt – Trung có bị giới lãnh đạo Bắc Kinh làm cho tồi tệ đến đâu chăng nữa thì nhân dân Trung Quốc mãi mãi là bạn ta, lãnh đạo Bắc Kinh chỉ là thiểu số mà thôi”.

Đối với Cố Tổng bí thư Lê Duẩn, Ông là con người tận tụy vì dân, vì nước đúng phẩm chất của cộng sản chân chính, không bao giờ để cho Tổ Quốc mình bị chi phối bởi ngoại bang cho dù đó là Mỹ hay Trung Quốc. Lợi dụng hình ảnh của ông để làm những trò nhố nhăng phục vụ cho mục đích chính trị đê hèn thì những kẻ xuyên tạc ấy sẽ không có kết cục tốt đẹp gì..

Không phải như một kẻ thiểu não trí tuệ cứ trợn mắt lên hô hào chống Trung Quốc là được nhiều người ủng hộ đâu, không chống được Trung Quốc đâu. Lũ dân chủ bầy đàn và xách động, mục đích của chúng là làm cho mối quan hệ Việt – Trung cho xấu đi, gieo rắc sự thù hằn dân tộc cực đoan vào đầu nhân dân ta để chúng “đục nước béo cò”, “thừa nước đục thả câu”. Rất tiếc xin lỗi lũ dân chủ ngáo, chúng bay không thể nào hiệu triệu được nhân tâm của những người dân Việt Nam chân chính đâu.

TRUNG HOÀNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.