Vạch mặt luận điệu của những kẻ đang cố “RỬA MẶT” cho bọn NGUY quân – NGỤY quyền

Vấn đề cổ súy cho việc ngụy sử, đòi “cạo lông, rửa mặt” cho giặc đã có từ lâu; vấn đề này đã được rất nhiều người yêu nước phản biện chúng. Tuy nhiên, trong thời gian gân đây trên mạng xã hội fb lại một làn sóng khá mạnh mẽ về việc này, nguy hiểm hơn là chúng muốn dựng lại cái x.á.c c.h.ế.t đã hoai mục 44 năm qua và cắm lên nấm mồ của bọn bán nước, hại dân ngụy Sài Gòn thứ gọi là “Quốc gia độc lập VNCH; tính chính danh, hợp pháp VNCH”.

Lão chăn bò đáp lời chúng như sau:

THỨ NHẤT: Luận điểm cho rằng “chế độ VNCH ra đời theo nội dung của Hiệp định Giơnevơ, VNCH là một quốc gia độc lập”.

Lão nông cho rằng đây là luận điệu xuyên tạc của nhà sử học nhưng mù màu về lịch sử dân tộc; chúng ta thừa biết rằng: cái “chính thể” do Mỹ, Ngô Đình Diệm lật lọng đá đít một tên phản quốc khác là cựu hoàng Bảo Đại, phá bỏ Hiệp định Giơnevơ dựng nên chính quyền bù nhìn, tay sai bán nước là công cụ phục vụ cho giặc Mỹ xâm lược Việt Nam, chia đôi sơn hà của tổ tiên để lại; Hiệp định nêu rõ rằng Việt Nam lấy vĩ tuyến 17 chia cắt tạm thời trước khi tổng tuyển cử trong cả nước trước năm 1956 để thống nhất.

Nhưng sau cái gọi là “trưng cầu dân ý” mà Mỹ, Diệm tạo ra là sự tráo trở, lật lộng để dựng nên cái gọi là “nền Đệ nhất Cộng hoà”, vi phạm trắng trợn Hiệp định Giơnevơ, là họng s.ú.n.g, l.ư.ỡ.i l.ê và sự đàn áp đẫm máu đồng bào miền Nam và cái gọi là “một thực thể ra đời từ Hiệp định Giơnevơ” có chăng chỉ là cách nói là ngụy biện và lộng ngôn xảo ngữ mà thôi.

Đám cổ súy cho luận điểm này có nghe tiếng khóc than thảm thiết của hàng vạn gia đình có người thân bị Mỹ – Ngụy b.ắ.t bớ t.ù đày và g.i.ế.t h.ạ.i d.ã man trên khắp miền Nam “đau thương mây phủ chân trời” hay không? Chỗ nào trong Hiệp định Giơnevơ nói đến sự ra đời hợp pháp cái chế độ phản dân, hại nước này…

Và từ cách lập luận đó các ông đi đến nói rằng chế độ này tồn tại độc lập và không thể phủ nhận họ là một quốc gia. Tôi hỏi các ông rằng: nước Việt Nam của tiền nhân để lại là một quốc gia có cương vực, lãnh thổ chạy dài từ cột cờ Lủng Cú đến mũi Cà Mau hay là có cả hai quốc gia cùng song hành tồn tại như lời các ông phun ra? có chăng các bạn đã quên đi lời tuyên bố bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Vậy thì ngụy Sài Gòn lấy tư cách gì để gọi là “quốc gia độc lập”? nếu nói như thế thì cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta của những con người đã không quản hy sinh để “xẻ dọc trường sơn đi cứu nước” là chúng ta đi xâm chiếm một quốc gia độc lập, có chủ quyền hay sao?

Vạch mặt luận điệu của những kẻ đang cố “RỬA MẶT” cho bọn NGUY quân – NGỤY quyền

Hay là các bạn lại theo đuôi bọn chống Cộng cực đoan để phun ra rằng “từ năm 1954 – 1975 là cuộc nội chiến Nam – Bắc”; nếu là bọn chống Cộng thì lão chăn bò ta không chấp vì chúng đang cố “cạo lông, rửa mặt” cho chúng hoặc cha ông chúng; nhưng câu hỏi được đặt ra là nhưng tên có mác là Đảng viên, là cựu chiến binh, là kẻ được giáo dục và trưởng thành dưới sự bao bọc của đất nước này, chế độ nay lại đi cổ súy cho luận điệu phản phúc của giặc vậy sao?

THỨ HAI: Luận điểm cho rằng “Công nhận chế độ VNCH chúng ta mới có cơ sở pháp lý đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa, về sự thụ đắc liên tục mà thực tế chính quyền VNCH đã quản lý và bảo vệ từ 1954 1975”

Ngay từ đầu thế kỷ XVII, 9 vị chúa Nguyễn đã tổ chức thực hiện việc tuần phòng, đánh bắt hải sản quý hiếm; đo vẽ sơ đồ, hải trình và tiến hành trồng cây, dựng mốc trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đến thời Tây Sơn, mặc dù luôn có chiến tranh nhưng chính quyền nhà nước vẫn tổ chức các đội: “Hoàng Sa”, “Quế Hương”, “Đại Mạo” và “Hải Ba”, hoạt động theo thông lệ cũ mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Đến thời nhà Nguyễn (1802) Hoàng Sa và Trường Sa được quản lý và bảo vệ và tất cả các hoạt động đó đều do triều đình phong kiến tổ chức, được các văn bản nhà nước ghi nhận, hiện còn lưu giữ khá đầy đủ cả ở trong nước và quốc tế.

Trong thời kỳ Pháp xâm lược và biến nước ta thành thuộc địa thì Pháp đã tiến hành các hoạt động quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua các hoạt động: điều tra khí hậu, thổ nhưỡng, nghiên cứu mỏ (1925 – 1927); đưa quân ra đồn trú ở Hoàng Sa (1930 – 1933) và xây dựng các ngọn hải đăng, trạm khí tượng (1938), v.v.

Năm 1945, Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị thì trên lãnh thổ Việt Nam chỉ có một chính quyền duy nhất đó là chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh Đứng đầu và về nguyên tắc thì quyền quản lý và bảo vệ đất nước ta đã chuyển từ Thực dân Pháp và chế độ phong kiến nhà Nguyễn sang chính quyền VNDCCH.

Từ 1954 – 1975, là thời Mỹ xâm lược Việt Nam, chia đôi đất nước, cướp chủ quyền của VNDCCH từ Vĩ tuyến 17 trở vào, trong đó có cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nghĩa là từ 1954 – 1975 là thời gian Mỹ cướp nước ta, cướp quyền quản lý và bảo vệ giang sơn gấm vóc của tổ tiên ta và cướp luôn cả hai quần đảo này.

Ngụy Sài Gòn chỉ là công cụ tay sai cho giặc Mỹ để xâm lược nước ta và thực chất việc quản lý và điều hành miền Nam Việt Nam trong thời kỳ này là của đế quốc Mỹ chứ không phải là ngụy Sài Gòn như lũ lật sử rêu rao. Cùng với tiến trình giải phóng miền Nam thì chính phủ ta đã lấy lại 2 quần đảo nói trên, Quân đội nhân dân Việt Nam đã giải phóng hầu hết các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, thực hiện thống nhất đất nước.

Liên tục từ đó đến nay, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt, trong từng giai đoạn lịch sử, để tiện cho việc quản lý và điều hành, chính quyền nhà nước Việt Nam đều tổ chức Hoàng Sa, Trường Sa thành các đơn vị hành chính nhà nước. Hiện nay, huyện đảo Hoàng Sa là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng; huyện đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Khánh Hòa với một thị trấn và hai xã đảo.

Như vậy chúng ta có sự đắc liên tục (không gián đoạn) đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đã thuộc về chính quyền nhân dân là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hóa chứ không phải là “công nhận VNCH” thì mới chứng minh được quyền và chủ quyền của chúng ta đối với hai quần đảo này.

Và với một thứ công cụ tay sai, đánh thuê, g.i.ế.t mướn đó, ngay cả khi còn có bố Mỹ nuôi dưỡng từ 1954 – 1975, chu cấp đến tận răng, từ máy bay, v.ũ k.h.í, quân đội, tiền bạc cho đến cái quần lót, được xưng tụng là “quân lực hạng 4 thế giới’ cũng để mất đảo vào tay Trung Quốc (Hoàng Sa 1974) để cho Campuchia, Phi Luật Tân, Đài Loan…tha hồ xâm chiếm đảo; vậy thì cái x.á.c c.h.ế.t 44 năm đến nay chỉ còn lại nắm tro tàn thì làm được gì? giúp được gì cho cái gọi là “công nhận VNCH có lợi cho đấu tranh giành lại biển đảo”?.

Có chăng đây chỉ là luận điệu có chủ đích mang ý đồ nham hiểm nhằm “cạo lông, rửa mặt” cho giặc mà thôi./.

Lão chăn bò DVK.