Xử lý xe otô có bản đồ hình “lưỡi bò”

Tịch thu xe oto có bản đồ hình “lưỡi bò”, đồng thời, doanh nghiệp có hành vi nhập khẩu ô tô có bản đồ hình “lưỡi bò” bị phạt tiền theo quy định. Tổng cục Hải quan (HQ) cho biết như vậy sau khi chủ trì tổ chức các cuộc họp với đại diện các bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Công an, Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao… Các bộ, ngành thống nhất quan điểm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan.

Cơ quan HQ cho rằng, hành vi nhập khẩu ô tô có thiết bị định vị vệ tinh (GPS) có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường (Navigator) sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam (hành vi do Công ty TNHH ô tô Thế giới thực hiện) bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu theo điểm a khoản 4 Điều 28 Nghị định 159/2013/NĐ-CP.

Hành vi tự ý thay đổi nguyên trạng hàng hóa tạm nhập – tái xuất (tự ý can thiệp tắt chức năng định vị, gỡ bỏ bản đồ ứng dụng có hình lưỡi bò) xử lý bằng hình thức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo điểm d Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

Hành vi trưng bày ô tô có GPS có cài đặt Navigator sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam (hành vi do Công ty TNHH ô tô Volkswagen (VW) Việt Nam thực hiện) phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng theo điểm b khoản 1 Điều 20 Nghị định 159/2013/NĐ-CP.

Đồng thời, áp dụng hình thức phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chiếc ô tô theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 20 và điểm a khoản 5 Điều 28 Nghị định 159/2013/NĐ-CP dẫn trên. (Có thể thực hiện sung công quỹ chiếc ô tô vi phạm).

Xử lý xe otô có bản đồ hình “lưỡi bò”

Tổng cục HQ cũng chỉ đạo Cục HQ các tỉnh, thành phố kiểm tra thực tế các lô hàng xe ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc, trong trong đó lưu ý kiểm tra GPS có cài đặt Navigator, trường hợp phát hiện thiết bị có gắn có chứa nội dung, hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xuyên tạc lịch sử thì tạm dừng thông quan và xử lý vi phạm theo quy định tại quy định tại Điều 28 Nghị định 159/2013/NĐ-CP.

HQ cũng sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng, trong đó đề xuất Thủ tướng giao Bộ GTVT khi kiểm tra nhà nước về chất lượng xe ô tô phải kiểm tra GPS gắn trong xe, nếu có vi phạm về bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam thì không cấp Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xe ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng theo quy định của Chính phủ thì cơ quan HQ kiểm tra thực tế các lô hàng xe ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc, trong trong đó lưu ý kiểm tra GPS có cài đặt Navigator, trường hợp phát hiện thiết bị có gắn có chứa nội dung, hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xuyên tạc lịch sử thì tạm dừng thông quan và xử lý vi phạm theo quy định tại quy định tại Điều 28 Nghị định 159/2013/NĐ-CP.

Thông tin Chính phủ