Bậc thầy tình báo vĩ đại như thế nào?

Tình báo có nghĩa là thu thập thông tin của đị.ch để chuyển cho người của mình. Việt Nam có rất nhiều tình báo viên giỏi, nhiều người còn giỏi hơn cả tướng Phạm Xuân Ẩn trong việc thu thập tin tức, lấy tài liệu mật của đối phương. Nhưng tại sao tướng Phạm Xuân Ẩn vẫn được coi là “Điệp viên hoàn hảo”?

Bởi lấy thông tin mật, tài liệu mật của đối phương đã khó, nhưng để phân tích, tổng hợp, đánh giá các thông tin này lại càng khó khăn hơn rất nhiều.

Cái giỏi mà phải gọi là xuất sắc của tướng Phạm Xuân Ẩn không phải ở chỗ moi thông tin mật, mà là ở “tổng hợp, đánh giá, phân tích các thông tin thu thập được”. Đây chính là biệt tài của tướng Phạm Xuân Ẩn. Không phải ai cũng có được khả năng này. Để làm được việc đó yêu cầu phải có nhãn quan c.hí.nh tr.ị tốt, óc phân tích tư duy sáng tạo, khả năng tổng hợp, logic cao, khả năng móc nối – xâu chuỗi các số liệu – thông tin một cách tuyệt vời.

Bậc thầy tình báo vĩ đại như thế nào?

Các điệp viên tình báo khác, có thể phải lấy tr.ộm, c.ướp tài liệu mật của đối phương. Còn tướng Phạm Xuân Ẩn không phải làm việc đó, mà đối phương tự nguyện trao các thông tin mật này cho tướng Ẩn. Việc của ông ấy là đánh giá, phân tích, tổng hợp, đưa ra các dự báo, cái nhìn tổng quan rồi gửi về cho Trung ương cục.

Ở phương diện này, tướng Phạm Xuân Ẩn không còn đơn thuần là một tình báo viên mà là một ch.ính tr.ị gia, một người lãnh đạo, chỉ huy, một cố vấn xuất sắc của Trung ương cục.

Mao Nhuận Chi