Nguyễn Lân Thắng – Vết ô uế trượt dài của dòng họ Nguyễn Lân

Sinh ra và lớn lên trong giòng họ Nguyễn Lân, hiếm có gia đình nào có đến 8 người con đều là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ như gia đình cố giáo sư – nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân. Ấy thế mà Nguyễn Lân Thắng – đứa cháu nội của Nhà giáo Nguyễn Lân lại có chuỗi hành động ph.á ho.ại đất nước, cổ súy, kêu gọi ch.ống Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một “con rận” c.ắn nát danh giá của gia đình có truyền thống cách mạng bao đời nay. Gần đây, trên một stt Thắng viết rằng: “người An Nam, không có ý niệm về Tổ Quốc”. Ý này Thắng trích dẫn trong cuốn “Tâm lý người An Nam” của tác giả Paul Giran- một cuốn sách đánh giá sai lầm về tinh thần dân tộc Việt Nam của người Pháp để phủ nhận tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Lân Thắng – Vết ô uế trượt dài của dòng họ Nguyễn Lân

Thắng “ng.u xuẩn” ở chỗ mỗi người dân Việt Nam không yêu nước, không có tinh thần dân tộc thì chẳng có dân xứ nào trên quả đất này có tinh thần dân tộc và Tổ Quốc cả. Tinh thần đó đã thể hiện sâu sắc trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta ở thế kỷ 20, và trong giai đoạn hiện nay đã được phát triển ở tầm cao mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh dân tộc Việt Nam

Người dân yêu nước và cống hiến cho Tổ Quốc bằng những hành động có định hướng với một trái tim nóng, cái đầu lạnh và sẵn sàng dâng hiến khi Đảng gọi, Tổ Quốc cần chứ không phải k.ích đ.ộng nhân tâm, hiềm khích chế độ rồi hô hào quần chúng xuống đường b.iể.u tì.n.h như đám “ma giáo đầu” Nguyễn Quang A, Tương Lai và những tên rận đứng đường như Nguyễn Thúy Hạnh và Nguyễn Lân Thắng. Chúng là những kẻ hành nghề “rận chủ”, vô công rỗi nghề, thích có nhiều tiền chu cấp từ đám p.h.ả.n đ.ộ.n.g nước ngoài, đám k.h.ủ.n.g b.ố Việt tân, NGO, Voice bất chấp đạo lý, truyền thống gia đình quay lại chống phá Đảng, Nhà nước, cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hành động l.ố bị.ch của Thắng là một vết ố trượt dài trong truyền thống dòng họ Nguyễn Lân mà chính họ cũng đau lòng vì Thắng. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 (cả năm có rằm tháng 7, cả thảy có rằm tháng giêng) ai ai cũng hướng về Tổ tiên, dòng họ, nhưng khi nhắc tới Thắng như một lời cảnh tỉnh để mỗi chúng ta có trách nhiệm cao hơn trong giáo dục con cháu. Đừng để sinh ra những con người q.uái đ.ản như Thắng làm khổ gia đình, quê hương, đất nước.

Phạm Huy Đức
ĐB: Quyết Chiến – Quyết Thắng