Phải chăng Nghệ sỹ Kim Chi “đã c.h.ế.t”

Cũng giống như nhà văn Nguyên Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Kim Chi đã c.h.ế.t trong lòng người Việt, khi bà nối gót Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang tuyên bố “bỏ Đảng”.

Một người nghệ sĩ đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc, đi ngược con đường của cả đất nước khi tuyên bố con đường đất nước đang đi là tăm tối, không có tương lai thì làm sao sống tiếp trong lòng người hâm mộ.

Thực ra tuyên bố bỏ Đảng của bà lần này là kết cục tất yếu của một quá trình bà diễn biến khi liên tục mấy năm liền bà giao du với các tổ chức, cá nhân hoạt động ch.ống Đảng, ch.ống Nhà nước.

Cũng giống như Nguyên Ngọc, ắt hẳn nếu bà không tuyên bố bỏ Đảng thì Đảng cũng sẽ thanh loại những người suy thoái, không còn đủ tư cách như bà.

Phải chăng Nghệ sỹ Kim Chi “đã c.h.ế.t”

Tôi đọc tuyên bố bỏ Đảng của bà mà thấy buồn khi bà cho rằng bà tỉnh ngộ vì kháng chiến chống Mỹ là nội chiến huynh đệ tương tàn, cuộc chiến ý thức hệ, con đường đất nước đang đi là tăm tối.

Khi bà đã không còn tường minh, đầu óc đã bị những suy nghĩ lệch lạc dẫn dắt, không còn muốn đồng hành cùng dân tộc thì bà chọn con đường đi ngược lại là tất yếu mà thôi.

Buồn cho một nghệ sĩ.