Việt Nam phân lập thành công thêm một nhánh Sars-Cov-2

PGS-TS Lê Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết SARS-CoV-2 đã biến đổi thành nhiều nhánh. Thế giới đã phát hiện 3 nhánh virus gây ra Covid-19, trong đó Việt Nam ghi nhận và phân lập được nhánh SARS-CoV-2 trên các bệnh nhân về từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 2 và nhánh trên các bệnh nhân từ châu Âu về vào tháng 3.

Nhánh virus ở các bệnh nhân về từ châu Âu có đặc tính riêng, khác biệt với nhánh virus từ Vũ Hán.

Việt Nam phân lập thành công thêm một nhánh Sars-Cov-2

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chưa công bố rõ sự khác biệt giữa hai nhánh SARS-CoV-2 và đang nghiên cứu, so sánh xem nhánh nào có độc lực và khả năng lây nhiễm cao hơn dựa trên các yếu tố môi trường, cơ thể hoặc tế bào cảm nhiễm. Các nhà khoa học cũng đang tìm kiếm mối liên hệ giữa yếu tố địa lý, nguồn gốc và độc lực của SARS-CoV-2.

“Virus sẽ còn biến đổi. Chúng tôi đang theo dõi sát và nghiên cứu kỹ lưỡng các biến đổi này”, PGS-TS Lê Quỳnh Mai nói.

Quán bia tổng hợp

ComCom