Lần đầu tiên tiết lộ: 50 năm giữ gìn thi hài BÁC HỒ! (1969 – 2019)

Kể từ khi Bác qua đời đến nay đã có 6 lần thi hài của Người được di chuyển để đáp ứng yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đó là những câu chuyện mà ít ai được biết trong suốt 50 năm qua, xung quanh việc gìn giữ lâu dài và bảo vệ an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.