Cố Tổng bí thư Lê Duẩn

Sách lược ngoại giao khôn khéo với Trung Quốc của Cố TBT Lê Duẩn

Cố Tổng bí thư Lê Duẩn khi còn sống ông chưa hề có nhà riêng. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến cả sau này khi Bác Hồ mất thì Cố Tổng bí thư Lê Duẩn vẫn vận dụng được sách lược ngoại giao đúng đắn để nhận sự viện trợ của cả Liên Xô và Trung Quốc mà không hề bị lệ thuộc hay bị chi phối.

Tổng thống Putin biến lời tiên tri của bà VanGa thành sự thật như thế nào?

Năm 1995 bà VanGa đã đưa ra những nhận định cuối cùng (1996 bà qua đời). Trong nhiều nhận định tương lai của thế giới như tàu ngầm Kursk chìm, tòa tháp đôi Mỹ bị những con chim sát cắn... Thì tôi rất chú ý đến nước Nga. Bà nói về ông Vladimir nào đó. Sẽ khôi phục nước Nga từ đống đổ nát. Sắp đặt lại trật tự nước Nga và vươn tới Trung Đông. Đánh cho phương Tây thua liểng xiểng, thua bẽ mặt. Khôi phục lại vị thế nước Nga trên trường Quốc tế.