Trật tự thế giới mới coi như đã xếp đặt xong

Câu hỏi trong tương lai không còn là có chơi với Trung Quốc hay không, mà là chơi như thế nào. Với tư cách một quốc gia anh em cùng thừa kế nền văn minh Hoa Hạ, Việt Nam đương nhiên được hưởng thơm lây khi là hàng xóm của siêu cường mới thay thế Hoa Kỳ. Bát c.ứ.t hay bát cơm, Canada hay Mexico, chắc có lẽ ai cũng đã tự chọn được rồi.