Nên trả lời ra sao khi bạn được tuyên truyền về “DÂN CHỦ”

Vừa mới đây, VN Youtuber nhận được một email gửi đến địa chỉ [email protected] với một tiêu đề email nghe rất sốc là "Lời kêu gọi góp sức đưa dân tộc khỏi màn đêm CNXH". Tôi đã trả lời email này và xét thấy vấn đề này có lẽ cũng là những tranh cãi của nhiều người cho nên xin công bố cả email đến và email hồi đáp lên đây cho quý vị tham khảo.