Ngưng tự nhục đi, hãy xem người Việt mang văn minh đến xứ người như thế nào?

Trong bối cảnh đó, bộ phim “Vietnam: Connecting East Africa” của kênh Discovery vừa phát sóng hôm qua đã đến thật đúng lúc. Phim rõ ràng đã gỡ lại một bàn danh dự cho team “quốc thể”. Đây là bộ phim thứ 5 của kênh truyền hình lừng danh này về Việt Nam, nhưng nếu 4 bộ phim trước hướng góc máy của những người nước ngoài vào đất nước của chúng ta thì bộ phim này đi theo một hành trình ngược lại: dõi máy theo những người Việt mang văn minh đi đến xứ người.

Những dấu ấn quan trọng của đất nước trong năm 2018

Năm 2018, trong khi tình hình thế giới và khu vực biến động khó lường trên tất cả mọi lĩnh vực từ chiến tranh kinh tế Mỹ – Trung, đến diễn biến mới trên chiến trường Syria, bạo loạn ở Pháp và một số nước Châu Âu, biến đổi khí hậu gây nhiều thiên tai thảm khốc tại nhiều nước trên thế giới. Trước những khó khăn, thách thức đó, thì Việt Nam lại có một năm vươn với những sự kiện, dấu ấn quan trọng: