Tập Cận Bình là ai?

Nếu hỏi có ai thừa lý do để đề phòng Trung Quốc thì câu trả lời chính là Tập Cận Bình, người sẽ tiếp tục nắm giữ chức Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc trong 5 năm tới.