Pháp luân công – thứ binh pháp ti tiện nhất, dùng để gây loạn thiên hạ

Hiện nay ở Việt Nam, Pháp Luân công không được thừa nhận chính thức là một tôn giáo, tín ngưỡng hay một môn thể dục, thể thao. Có điều, Pháp Luân công hiện đang thu hút khoảng gần 1 triệu người Việt Nam gia với mục đích được nêu ra là để rèn luyện sức khỏe và trừ bệnh... kết quả bây giờ ở Bình Dương vừa phát hiện có 02 người do tu luyện sẽ hướng đến cảnh giới "Vạn độc bất xâm - Tâm vững như thạch - Kim cang bất hoại"... Hóa thành BÊ TÔNG. Không có búa với cọc sắt thì còn lâu mới gây được ảnh hưởng đến thân xác của họ.